Besplatna dostava za iznos narudžbe iznad 200KM.
Uslovi korištenja

USLOVI KORIŠTENJA

“Lunaris” Stela Purić Jakovljević s.p. Banja Luka, u daljnjem tekstu “prodavac”, vam omogućava korištenje usluga i sadržaja lunaris.ba web prodajnog mjesta u skladu sa dole navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Uslovi korištenja se primjenjuju na sav sadržaj i usluge web prodajnog mjesta lunaris.ba. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio web sajta i da prihvataju korištenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Podaci o kompaniji

Naziv: Trgovina “Lunaris” Stela Purić Jakovljević s.p. Banja Luka
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 93, poslovni prostor broj 5; 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
Telefon: 066/235-141
Email: info@lunaris.ba
Web: https://lunaris.ba
JIB: 4511922900000
PDV: 511922900000

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, sklapanje ugovora na daljinu, zaštita ličnih podataka, plaćanja, isporuke, povrata, zamjene te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na lunaris.ba web sajtu. Lunaris.ba internet stranice mogu se koristiti bez naknada za Vaše privatno korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. Trgovac je Lunaris s.p., a kupac (potrošač, krajnji korisnik) je posjetitelj web stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje.

Korištenjem bilo kog dijela Web stranice lunaris.ba, smatra se da su Krajnji korisnici upoznati sa, tj. da su pročitali, pruhvatili i razumjeli Uslove korištenja, te da istu koriste na vlastitu odgovornost i za lične potrebe.

Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu i povjerljivost vlastitih korisničkih podataka, imena (username) i šifre (password), dok će kontrolor podataka ispoštovati sve obaveze iz Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Opšte odredbe

Odredbom člana 27 Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 i 44/2018) i člana 44. i 46. Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015) obavještavamo cijenjene kupce:

Kupovina putem web šopa lunaris.ba se smatra kupovinom na daljinu, i uključuje sklapanje Ugvora o prodaji na daljinu.
Ugovor o prodaji na daljinu je svaki ugovor, koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, organizovanu od strane trgovca, putem nekog sredstva za prodaju na daljinu.

Kupovinom proizvoda putem Lunaris.ba Web Shop-a smatra se da je potrošač pročitao i prihvatio Lunaris.ba Uslove korištenja (Uslove kupovine i isporuke), koji se smatraju sastavnim dijelom ugovora na daljinu.

Glavna obilježja proizvoda mogu se pronaći na web stranici. Ukoliko neka informacija nedostaje ili nije sasvim jasna, trgovac je dužan da potrošača, na njegov zahtjev, upozna sa svojstvima nekog proizvoda.

Trgovac će potrošaču uz proizvod uručiti garantni list, samo onda kada je on dobio garantni list od proizvođača proizvoda. U svim ostalim slučajevima, kada trgovac ne
posjeduje garantni list od proizvođača, nije u obavezi da isti uruči potrošaču, u kojem slučaju potrošač ima sva opšta prava na zaštitu svojih interesa u skladu sa zakonom.

Trgovac je obavezan da proizvod prodaje sa originalnim omotom ili ambalažom, a na zahtjev potrošača dužan je da proizvod posebno zamota, ako posjeduje materijal neophodan za dodatno motanje proizvoda.

Ukoliko na zahtjev potrošača trgovac vrši dodatno pakovanje proizvoda, i to korišćenjem posebnog papira za zamotavanje i upotrebom dodatnih ukrasa, cijena papira i dodatnih usluga treba biti jasno i vidljivo istaknuta, odvojeno od cijene osnovnog proizvoda.

Omot, kao što je kesica ili vrećica, koji služi za nošenje kupljenih proizvoda koji ima u cijelosti ili djelimično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca ili upućuje na njega, smatra se reklamnim sredstvom koje trgovac neće posebno zaračunati kupcu.

Cijena

Prodajna cijena proizvoda/usluga izražena je u službenoj valuti, KM- konvertibilnim markama, te naznačena uz svaki artikal.

Cijene su podložne korekcijama u skladu sa poslovnom politikom Lunaris SP.

Cijena svakog proizvoda se utvrđuje pojedinačno, te se provjerava u više etapa prilikom isticanja na Web prodajnom mjestu.

S obzirom da se kupovina putem Web Shop-a odvija preko elektronske platforme, moguće je da usljed privremene nepravilnosti u funkcionisanju informacionog sistema, prodajna cijena konkretnog proizvoda u vrijeme zaključenja ugovora bude pogrešno iskazana (očigledno veća ili manja). Ovakve okolnosti su vanredne, izvan kontrole za trgovca, te će prodavac o navedenom obavijestiti kupca, uz obrazloženje o razlogu greške i ponuditi mu raskid ugovora, osim ako kupac ne pristane na zaključenje ugovora po ispravnoj cijeni.

Iskazana cijena proizvoda ne uključuje troškove isporuke, koji su naznačeni pri završetku kupovine. Cijena troška isporuke je naznačena na fiskalnom računu zajedno sa naručenim proizvodima.

Trgovac je dužan da za prodati proizvod, odnosno pruženu uslugu izda račun potrošaču u skladu sa zakonom i posebnim propisima, a izdavanje računa ne može dodatno zaračunavati.

Proces naručivanja

Registracija na Lunaris.ba Web Shop nije uslov da bi se izvršila kupovina putem Lunaris.ba Web Shop-a. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu i povjerljivost vlastitih korisničkih podataka, imena (username) i šifre (password). Više o zaštiti ličnih podataka možete pročitati ovdje.

Proizvodi se naručuju elektronskim putem, izborom proizvoda te klikom na dugme “DODAJ U KORPU”. Sadržaj Korpe je u svakom trenutku dostupan klikom na ikonu korpe u gornjem desnom uglu web stranice. Dodavanjem proizvoda u korpu ne rezervišete artikle. Roba je naručena tek u trenutku kada kupac popuni lične podatke i potvrdi kupovinu, klikom na dugme “POTVRDI I NARUČI”.

Naručivanjem proizvoda na ovaj način, saglasni ste sa uslovima isporuke i preuzimate obavezu plaćanja naručene robe, troškova dostave i eventualne ostale obaveze koji su dio ovih Uslova korištenja. Potrošač je dužan dati tačne i potpune podatke prilikom kreiranja narudžbe, kako bi istu narudžbu mogli i isporučiti.

Nakon što je izvršena narudžba, i potvrđena kupovina, od strane krajnjeg korisnika (kupca), smatra se da je zaključen ugovor na daljinu između Lunaris SP kao trgovca i kranjeg korisnika, kupca.

Zaštita ličnih podataka i zaključenje ugovora na daljinu

Kontrolor ličnih podataka je Stela Purić Jakovljević, vlasnik SP „Lunaris“ Banjaluka, putem web stranice : https://lunaris.ba ( u daljem tekstu Kontrolor).
Nosilac ličnih podataka je svako fizičko lice koje se prijavi na web stranicu Kontrolora, ili koje na istoj ostavi tražene podatke, a koji mogu da predstavljaju lične podatke shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Korištenjem web prodajnog mjesta lunaris.ba, korisnici daju saglasnost za korištenje i obradu ličnih podataka koje učine dostunim registracijom na web prodajnom mjestu lunaris.ba, ili realizacijom online kupovine tj. Zaključenjem ugovora na daljinu kupovinom na navedenom web prodajnom mjestu.

Podaci koji se bilježe:
– IP adresa
– navedena adresa boravka, mjesto i adresa za dostavu
– telefonski broj
– email adresa
– cookies

Ovi podaci se mogu koristiti i obrađivati u svrhu realizacije zaključenog Ugovora na daljinu tj. isporuke proizvoda.

Prihvatanjem ovih uslova, daje se saglasnost za ustupanje ličnih podataka kurirskoj službi sa kojom trgovac Lunaris SP ima zaključen ugovor o saradnji, a u svrhu ispunjavanja obaveza iz zaključenog Ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Kupac (korisnik, nosioc ličnih podataka), može prilikom realizacije kupovine ili registracije na web prodajno mjesto lunaris.ba, označiti kvadratić “Želim primati novosti i informacije o besplatnim sadržajima putem e-maila”, time nosioc ličnih podataka daje saglasnost Kontroloru za obradu ličnih podataka (navedena e-mail adresa), u svrhu kreiranja baze kupaca i slanja novosti, promotivnog i besplatnog sadržaja ptem e-mail pošte.

Izjavu o privatnosti možete pročiteti ovdje.

Način plaćanja

Kupac plaćanje vrši gotovinski, prilikom preuzimanja, kurirskoj službi sa kojom Lunaris SP ima potpisan ugovor o saradnji, a koja je posrednik izvršavanja plaćanja između krajnjeg kupca i kompanije Lunaris SP.

Plaćanje gotovinom kurirsnoj službi je siguran oblik plaćanja.

Plaćanje se vrši isključivo u domaćoj valuti (BAM).

Dostava/preuzimanje

“Lunaris” SP poslovanje vrši na području Bosne i Hercegovine, te u skladu sa tim kupac (potrošač) ima mogućnost da izabere jednu od dvije ponuđene opcije dostave/isporuke proizvoda:

1. Lično preuzimanje na adresi sjedišta kompanije
Naručene proizvode moguće je preuzeti potpuno besplatno, na adresi Bulevar vojvode Stepe Stepanović 93, i to svakim radnim danom od 10:00-19:00, te subotom od 10:00-16:00.

Prilikom naručivanja potrebno je, u napomeni, naznačiti da se proizvodi preuzimaju lično. Zaključivanjem narudžbe putem web prodajnog mjesta uz naznaku “Lično preuzimanje”, narudžbu je potrebno preuzeti u roku od dva radna dana, nakon toga će Korisnik, putem e-mail adrese koja je navedena prilikom narudžbe biti obaviješten da je narudžba otkazana.

2. Putem kurirske službe
Isporuku putem kurirske službe vrši kurirska služba sa kojom “Lunaris” SP ima ugovor o saradnji, a cijena je jedinstvena za cijelu Bosnu i Hercegovinu, snosi je krajnji korisnik (kupac), te je naznačena u “košari” prilikom zaključivanja narudžbe odabranih proizvoda.

Cijena isporuke putem kurirske službe iznosi 8KM (osam), osim za narudžbe u vrijednosti 200KM (dvije stotine) ili više, a u koje je uključena cijena dostave. Više o Uslovima dostave/isporuke možete pročitati niže pod “Otpremanje narudžbi, rok i uslovi isporuke”.

Navedeni trošak isporuke se iskazuje na fiskalnom računu Trgovca, kao posebna stavka zajedno sa ostalim naručenim proizvodima.

Otpremanje narudžbi, rok i uslovi isporuke

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) do 14:00, šaljemo isti dan.

Narudžbe zaprimljene u periodu vikenda (subota i nedelja) otpremaju se u ponedeljak. Narudžbe zaprimljene za vrijeme neradnih dana, državnih i religijskih praznika otpremaju se prvi naredni radni dan.

Rok isporuke za sva veća mjesta je 24 do 48 sati od dana potvrđene narudžbe, s izuzetkom manjih mjesta, za koja je rok isporuke nešto duži.

Dostava pošiljki se vrši na adresu navedenu prilikom zaključivanja narudžbe, i to svakim radnim danom (ponedeljak-petak) od 08-15:00h. Prije dolaska na adresu kurir dostavne službe će pozvati kupca na telefonski broj upisan prilikom narudžbe. Molimo Vas da budete dostupni u tom periodu.

Ukoliko se ne javite na poziv kurira, isporuka pošiljke se odgađa za 24-48 sati, ili ćete dobiti informaciju u kom paket šopu/pošti možete lično preuzeti svoju narudžbu. Nakon neuspješnog uručivanja pošiljke po evidenciji kurirske službe, pošiljka nam se vraća a trošak neuspješne isporuke snosi kupac.

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja, kupac je dužan vizuelno provjeriti stanje pošiljke te u slučaju postojanja vidnog oštećenja, tj. ukoliko je transportna ambalaža vidno oštećena zbog čega kupac posumnja da je proizvod oštećen, može da odbije prijem pošiljke i o tome odmah obavjesti trgovca na broj telefona ili e-mail adresu. Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja, preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Ako kupac ne primi robu u očekivanom periodu, ili obavijest o isporuci, nakon što je pošiljka poslana, kupac ima pravo da o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele potrebne radnje. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Povrat

Ukoliko nakon prispjeća pošiljke, Potrošač poručenu robu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od Ugovora na daljinu i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana od dana prijema pošiljke.

Potrošač može bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana od dana prijema proizvoda, osim ako se radi o proizvodu koji se zbog njegove prirode ne može vratiti (higijenski razlozi), što je naznačeno uz takve proizvode. Troškove povrata predmetne robe snosi kupac/potrošač.

Da bi Potrošač realizovao svoje pravo na odustanak od zaključenog Ugovora na daljinu u zakonskom roku, potrebno je da Potrošač pošalje Izjavu o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu putem e-mail pošte na adresu info@lunaris.ba

Izjava o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu mora da sadrži: broj narudžbe i broj fiskalnog računa, naziv i šifru artikla koji se vraća, broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat, te mora biti potpisana od strane kupca – Potrošača.

Prilikom povrata, obavezno je robu vratiti ispravnu, nekorištenu, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, te uz nju priložiti fiskalni račun.

Kupac prihvata da se proizvodi čija se ambalaža i unutrašnje pakovanje nakon otvaranja ne mogu vratiti u prvobitno stanje, ili proizvod ostane bez svoje ambalaže smatraju proizvodima koji se kao takvi ne mogu vratiti.

Nakon što se Trgovac pismeno (putem e-mail pošte) sporazumio sa kupcem, kupac (Potrošač) je dužan proizvod vratiti bez odlaganja.
Povrat sredstava biće izvršen po primitku predmetne robe i utvrđivanja da je vraćena u ispravnom stanju, nekorištena, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži.
Ukoliko je roba vraćena u propisanom stanju (nekorištena, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži), Trgovac će izvršiti povrat sredstava bez odlaganja, isključivo bezgotovinski, na tekući račun Potrošača.

Troškove povrata robe snosi krajnji korisnik (kupac/potrošač), osim kada je riječ o neispravnom ili pogrešnom artiklu.

Povrat novca nije moguće izvršiti gotovinski (putem Kurirske sližbe) i povrat je moguć samo kada je potrošač postupio po gore navedenoj proceduri.

Zamjena

Ukoliko nakon prispjeća pošiljke, utvrdite da prispjeli artikl želite zamijeniti za drugi istog ili višeg cjenovnog ranga, potrebno je da nas o tome čim prije obavijestite putem e-mail pošte, sa podacima o broju računa, šifri artikla koji želite zamijeniti, te šifri artikla koji bi Vam odgovarao.

Trgovac će prihvatiti da zamjeni proizvod za neki drugi u roku od osam dana od dana isporuke robe, ako se radi o proizvodu u neoštećenoj ambalaži, koji potrošač nije upotrijebio, koristio, odnosno otvorio, tako da se isti više ne nalazi u originalnom omotu u kakvom je isporučen, pri čemu je neophodno priložiti i fiskalni račun.

Troškove povrata snosi kupac.

Po prijemu proizvoda Trgovac će utvrditi da li je proizvod ispravan, neoštećen i u orginalnoj ambalaži. Ukoliko se utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena proizvoda i isti će biti vraćen Kupcu o njegovom trošku.

Kada prihvati poziv za zamjenu robe, trgovac će potrošaču omogućiti izbor proizvoda iste ili veće cijene, a u slučaju da potrošač izabere proizvod veće cijene dužan je da po preuzimanju proizvoda doplati razliku cijene.

Reklamacija

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na lunaris.ba web sajtu. Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja nastala tokom procesa dostave, te je kupac dužan odmah prijaviti ukoliko postoji vidljivo oštećenje na zaprimljenoj pošiljci.

U slučaju neispravnosti proizvoda, odnosno postojanja vidljivog nedostatka, koji nije nastao krivicom potrošača ili nepravilnim rukovanjem, potrošač je dužan zahtjev za reklamaciju dostaviti trgovcu u pisanoj formi, odmah po primitku proizvoda/narudžbe, a najkasnije u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda.

Potrošač (kupac) svoju reklamaciju može poslati e-mail poštom na info@lunaris.ba ili poštom na adresu Trgovina “Lunaris” Bulevar vojvode Stepe Stepanović 93, 78000 Banja Luka. Pismena reklamacija mora da sadrži: Podatke potrošača/kupca (ime, prezime, broj telefona), broj narudžbe, broj fiskalnog računa i obavezan opis nedostatka, mogu i fotografije.

Neznatan materijalni nedostatak, se ne uzima u obzir.

Ako potrošač naknadno otkrije nedostatak na proizvodu, koji ima karakter skrivenog nedostatka, odnosno nije se mogao otkriti uobičajenim pregledom ili korištenjem proizvoda, neposredno nakon isporuke, takav zahtjev za reklamaciju treba u pisanoj formi podnijeti u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven.

Potrošač (kupac) svoju reklamaciju može poslati e-mail poštom na info@lunaris.ba ili poštom na adresu Trgovina “Lunaris” Bulevar vojvode Stepe Stepanović 93, 78000 Banja Luka. Pismena reklamacija mora da sadrži: Podatke potrošača/kupca (ime, prezime, broj telefona), broj narudžbe, broj fiskalnog računa i obavezan opis nedostatka, mogu i fotografije.

U oba slučaja Trgovac će u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 8 dana, od dana zaprimljene pismene reklamacije odgovoriti Kupcu na prispjelu reklamaciju, i obavijestiti o daljem postupanju.

Ako trgovac ne osporava nedostatak, bez odgađanja će zadovoljiti zahtjev potrošača. Potrošač/kupac ima pravo izbora jedne od tri opcije:
a) zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim, ispravnim
proizvodom u roku od 30 dana od prijema pismenog obavještenja ako je to moguće; ili

b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s
nedostatkom; ili

c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku u roku od 30 dana ako je to
moguće

Kupac/potrošač može svoja prava po osnovu reklamacije ostvariti samo ako priloži originalni fiskalni račun za kupljenu robu, te izvrši povrat proizvoda nakon što se o tome sporazumio sa trgovcem.

Ako trgovac osporava nedostatak nastao u roku od šest mjeseci od preuzimanja robe, a potrošač ne odustaje od svog zahtjeva i nakon što primi pismeno osporavanje trgovca,
stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daće ovlašteni sudski vještak. Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja namiruje trgovac.

Ako trgovac u odgovoru, u pisanoj formi, osporava nedostatak koji se pojavio nakon roka od šest mjeseci od kupovine, ali ne duže od dvije godine, a potrošač ne odustaje od svog zahtjeva, i nakon što primi pismeno osporavanje trgovca, potrošač može o svom trošku izvršiti potrebno vještačenje, a trošak vještačenja pada na prodavca samo ako se utvrdi da zaista postoji nedostatak.

Pravo na reklamaciju ne obuhvata nedostatke nastale kao rezultet neprimjerenog, pogrešnog ili nepravilnog rukovanja sa proizvodom, nepravilnog održavanja proizvoda, korištenjem proizvoda suprotno njegovoj namjeni, kao i mehanička oštećenja koja je prouzrokovao ili je za njih odgovoran Kupac/Potrošač.

Izjava o privatnosti i zaštiti ličnih podataka

Kontrolor ličnih podataka je Stela Purić Jakovljević, vlasnik SP „Lunaris“ Banjaluka, putem web stranice : https://lunaris.ba ( u daljem tekstu Kontrolor).

Nosilac ličnih podataka je svako fizičko lice koje se prijavi na web stranicu Kontrolora, te koje na istoj ostavi tražene podatke, a koji mogu da predstavljaju lične podatke shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Prihvatanjem uslova sa web stranice i pružanjem nužnih podataka nosilac ličnih podataka je saglasan da kontrolor iste može da prikuplja i obrađuje u skladu sa odredbama zakona o Zaštiti ličnih podataka? I to u sljedeće svrhe:

Realizacija i zaključenje Ugovora na daljinu (online kupovina)
Korištenjem web prodajnog mjesta lunaris.ba, korisnici daju saglasnost za korištenje i obradu ličnih podataka koje učine dostunim prilikom relizacije online kupovine na web prodajnom mjestu lunaris.ba tj. Zaključenjem ugovora na daljinu kupovinom na navedenom web prodajnom mjestu.

Podaci koji se bilježe:

 • Korisničko ime
 • IP adresa
 • navedena adresa boravka, mjesto i adresa za dostavu
 • telefonski broj
 • email adresa
 • Cookies

Ovi podaci se mogu koristiti i obrađivati u svrhu realizacije zaključenog Ugovora na daljinu tj. isporuke proizvoda.

Prihvatanjem ovih uslova, daje se saglasnost za ustupanje ličnih podataka kurirskoj službi sa kojom trgovac Lunaris SP ima zaključen ugovor o saradnji, a u svrhu ispunjavanja obaveza iz zaključenog Ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Registracija na web prodajno mjesto Lunaris.ba

Korisnici daju saglasnost za korištenje i obradu ličnih podataka koje učine dostunim kroz proces registracije na web prodajnom mjestu lunaris.ba, kao i saglasnost za kreiranje baze kupaca registrovanih putem internet prodajnog mjesta lunaris.ba.

Prijava na Newsletter (e-novosti)
Kupac (korisnik, nosioc ličnih podataka), može prilikom realizacije kupovine ili registracije na web prodajno mjesto lunaris.ba, označiti kvadratić “Želim primati novosti i informacije o besplatnim sadržajima putem e-maila”, time nosioc ličnih podataka daje saglasnost Kontroloru za obradu ličnih podataka (navedena e-mail adresa ili drugi podaci), u svrhu kreiranja baze kupaca i slanja novosti, promotivnog i besplatnog sadržaja ptem e-mail pošte.

Takođe, ovakvu saglasnost (saglasnost dodavanja u bazu kupaca u svrhu slanja novosti, promotivnog i besplatnog sadržaja putem e-mail pošte) korisnik (nosioc ličnih podataka) može dati i unošenjem ličnih podataka na dijelovima (stranicama) web prodajnog mjesta ukoliko se pojavljuje opcija prijave na neki vid Newslettera.

Prihvatanjem uslova sa web stranice Kontrolora smatra se da je nosilac ličnih podataka dao Kontroloru saglasnost za obradu ličnih podataka dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno. Saglasnost može biti povučena u bilo kojem trenutku, na izričit zahtjev nosioca ličnih podataka upućen kontroloru pismenim putem. Saglasnost se naročito odnosi, ali nije ograničena, na dostavljanje validne e-mail adrese, koja može da sadrži lične podatke u naravi ime i prezime nosioca ličnih podataka.

Kontrolor se obavezuje da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način, samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje poslovne svrhe kontrolora i samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ostvarivanje poslovne svrhe u koju su podaci i prikupljeni, te da lične podatke čuva u formi koja dopušta identifikovanje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju, da osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju, te da se lični podaci čuvaju na siguran način.

Ova saglasnost se daje na period od 10 godine od dana davanja saglasnosti za obradu podataka, te se prikupljeni podaci automatski brišu nakon proteka roka od 10 godina od davanja istih. Kontrolor zadržava pravo da prije isteka važenja ovog sporazuma, nosiocima ličnih podataka ponudi na pristanak novu saglasnost za obradu ličnih podataka, na isti ili na izmijenjen način.

Kolačići (cookies)

Nosilac ličnih podataka korištenjem web prodajnog mjesta lunaris.ba je saglasan sa prikupljanjem podataka uz pomoć kolačića (cookie) na web prodajnom mjestu Kontrolora.
Prihvatanjem kolačića na web stranici Kontrolora omogućavate ovoj datoteci dozvolu za pisanje na hard disku Vašeg računara. Kolačići omogućavaju analiziranje internet prometa i dopuštaju aplikacijama da reaguju prema individualnim zahtjevima korisnika internet sadržaja. Na ovaj način aplikacije mogu prilagoditi aktivnosti korisnika njegovim potrebama i afinitetima prikupljanjem i pohranjivanjem podataka o potrebama i željama korisnika.

Ovi podaci koriste se isključivo u analitičke svrhe i nakon analize se uklanjaju iz sistema. Identifikovanjem korišćenog sadržaja poboljšava se rad internet stranice, koja se u skladu sa navedenim prilagođava potrebama korisnika. Kolačići ne omogućavaju pristup računarima korisnika, niti bilo kakvim informacijama o njima, osim analize stranica koje su zainteresovale korisnike.

Kolačići na našoj internet stranici isključivo služe u svrhu prilagođavanja internet sadržaja korisnicima. Oni se jedinstveno dodjeljuju korisnicima i mogu biti pročitani isključivo od strane servera u domenu koji ih je poslao. Ukratko, osnovna svrha kolačića jeste da Vama omogući pogodnosti i iskustvo koje će da Vam uštedi vrijeme, a nama omogući da Vam pružimo što bolju uslugu.

Link (veze) ka drugim stranicama

Naša internet stranica može korisnicima prikazati linkove ka drugim internet stranicama, ili stranicama naših poslovnih partnera. Klikom na te linkove korisnici napuštaju našu web lokaciju i prelaze na web lokaciju tih stranica. Ovo podrazumijeva i napuštanje naše politike privatnosti, te prelazak na politiku privatnosti drugih stranica. Potrebno je da pažljivo provjerite politiku privatnosti svake internet stranice koju posjetite i koristite, jer one ne podliježu ovdje prihvaćenoj saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka

U svakom momentu možete tražiti brisanje svojih ličnih podataka slanjem zahtjeva na adresu info@lunaris.ba odnosno zabraniti korišćenje Vaših ličnih podataka. Takođe, na isti način možete zahtijevati informacije o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo, ili tražiti ispravku istih ukoliko su netačni ili nepotpuni. Kontrolor se obavezuje da neće prodavati, distribuirati, ustupati ili posuđivati Vaše lične podatke trećim licima bez Vaše saglasnosti, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Prihvatanje Pravila privatnosti

Korišćenjem naše internet stranice nosilac ličnih podataka potvrđuje da je saglasan sa načinom obrade podataka od strane Kontrolora koji je definisan ovim dokumentom.

Izmjene i dopune
Kontrolor zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni ovdje utvrđeni način obrade podataka ili ga dopuni. Nastavkom korišćenja stranice nakon objave izmjena ili dopuna smatra se da je korisnik izmjene i dopune prihvatio i sa istima se slaže u cjelosti.
Kontrolor zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni ovdje utvrđeni način obrade podataka ili ga dopuni. Nastavkom korišćenja stranice nakon objave izmjena ili dopuna smatra se da je korisnik izmjene i dopune prihvatio i sa istima se slaže u cjelosti.

Popis kolačića koje sakupljamo

Privremene kolačiće – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite.
Stalne kolačiće – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

Lista kolačića:

 • cookies-consent – prihvatanje uslova korištenja web sajta
 • _ga; _gid – GOOGLE ANALYTICS – web analitika lokacije kako bi prikupila korisničke informacije i poboljšala korisničko iskustvo na stranici
 • fbp – FACEBOOK – piksel koji se koristi za ciljanje i remarketing te praćenje korisnika sa Facebook kampanja
 • Woocommerce_cart_hash – kriptovani podaci korpe
 • wooptpmReferrer, wpmReferrer – kolacic koji pokazuje odakle je dosao korisnik.
 • Gtag_logged_in – kolacic koji pokazuje da li je korisnik ulogovan

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje kontaktirajte nas na:
E-mail: info@lunaris.ba
Poštom: Trgovina “Lunaris” Stela Purić Jakovljević s.p. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 93, 78000 Banja Luka
Telefon: 066/173-183

0
  Košarica
  Vaša košarica je praznaVrati se na kupovinu